Karmik Blokaj Terapisi Eğitimi

Karmik Blokaj Terapisi, özellikle bilinç ve bilinçaltı çalışmalara rağmen sonuç alınamayan blokajların çözülmesinde kullanılabilecek etkin bir yöntemdir.

Hemen her konuda, her konu başlığına yönelik olarak çalışma yapılabilir. Uzun seanslar gerektirmez, bir ya da iki seans blokajın çözümü için yeterli olmaktadır. Fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve karmik bütün segmentlerde çalışan, sebebi arayan, bulan ve çözen bir yöntemdir. Bilinç seviyesinde algılayamadığımız birçok blokajımızı bir senaryo tadında algılayabilmemize ve kalıcı olarak çözebilmemize imkan sağlar.

Karmik blokaj terapisi eğitimi seminerini alan kişilerin özellikle sezgisel gelişimleri dikkat çekicidir. Danışana etkili bir hizmet ve fayda sağlamak adına, terapiste net bir kanallık imkanı sağlar. Karmik Blokaj olan konuyu saydamlık içerisinde fark edebilme ve danışana aktarabilme yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, karmik blokaj terapistinin vizyonerliğini ve yazı kanallığını da belirgin bir şekilde destekler. Karmik blokaj terapisti de blokajları çözmeye vesile olmada hissedilir ve bir enerjetik yükseliş sağlar.

Karmik blokaj terapisi eğitimini alan terapistler sadece uygulama değil, uyumlama yapma yetki ve bilgisine de sahip olmaktadırlar. Seminerin uyumlama, bilgi paylaşım ve uygulamalar kısmı bir gün sürse de; uygulamaları pekiştirecek ve tecrübeyi arttıracak seanslara her terapist istediği sürece katılabilmektedir.

Özellikle enerji terapisi ile ilgilenen kişilerin öncelikle kendilerine sonrasında da çevrelerine kalıcı faydalar ve farkındalıklar sağlamalarına hizmet eden bu yöntem; Dt. Turgay Köyağasıoğlu tarafından geliştirilmiştir.

Reiki 3A seviyesini tamamlamış olmak gereklidir. İnisiyasyon (el verme) içerir. Kitapçık ve sertifika verilir.

Ücret
€300