Kadim bir Çin öğretisi olan Feng Shui’nin tarihi, İ.Ö.~7000-6000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Çincede Feng “rüzgar”, Shui ise “su” anlamına gelmektedir. Özgün Çin işaretleri ise “ham” ve “yu” (Dünyanın cennet ile uyumu)’dur. Feng Shui, gökyüzü ile yeryüzünü anlama ve birleştirme çabasından doğmuştur.

Feng Shui, batıda dekorasyon ve ergonomi sanatı olarak uygulanmasına karşın her alanda uygulanan zamanlama ve denge sanatı, bir yaşam felsefesidir. Başarılı bir strateji, değişimin ayırt edici öğe ve özelliklerini taşıyan ve harekete geçmek için en uygun an’ı yakalayan stratejidir. Feng Shui, Chi’nin düzeni üzerine bir çalışmadır ve kişinin çevresindeki en uygun şartları görmesinde yardımcı olur.
Feng Shui; Temelde,“Durmaksızın uyum ve dengenin aranmasıdır. Her yer ve her şeyde Yin Yang’ın dengeli, eşit ve ölçülü bir biçimde birleştirilip kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi” felsefesidir.

Çinliler insan doğumunu rahme düşülen an olarak kabul ederler. Çin Astrolojisine göre doğduğunuz yılın elementi sizin kişisel elementiniz, baskın elementiniz olacaktır ancak yaşam içinde deneyimler, seçimler ve ilişkiler baskın elementinizin değişmesine neden olabilir. Herkes tüm elementlerin özelliklerini taşır veya zaman içinde farklı elementler baskınlık gösterebilir. İstenen tüm elementlerin (ağaç, ateş, toprak, metal, su) dengede ve ölçülü olmasıdır.

Sadece mekan düzenlemekten ibaret olmayan 1 tam günlük seminerde aşağıdaki konuları içeren geniş bir yelpazede, eğlenceli, keyifli ve birçok alanda fayda göreceğiniz bir seminerdir. Ücreti: €130

  • Diğer insanlarla iletişim ve etkileşim konusunda şaşırtıcı detayları içeren kişisel elementinizi değerlendirme,
  • Sadece fiziksel görünüme göre insan karakterlerini tanıma ve uygun yaklaşımlar,
  • Verimli olacağınız iş alanları veya işinize göre elementinizi geliştirme teknikleri,
  • İyi bir işletmede ideal element/insan şeması,
  • Mekanlara Feng Shui uyarlama.