Hipnoz halk arasında uyutma uyutulma olarak bilinse de aslında hipnoz; Farkındalıktır! Fizyolojik bir olgudur ve sanılanın aksine uyku hali değildir. Bir içe bakış, bilinçaltını isteğe bağlı olarak telkinlerle yönlendirme ve bilincin frenlerinden kurtarıştır. Bilinçli Hipnoz ise; klasik hipnozun her derinliğinde alıcının bilincinin açık tutulmasıdır.

2 aşamada verilen bir seminerdir.

1.Aşama Bilinçli Hipnoz Temel Bilgiler Seminerinde neler öğreneceksiniz?

Herkese açık, 2 günlük seminerdir. Kitapçık ve sertifika verilir.
Ücret: €200

 • Hipnoz ve Bilinçli Hipnoz Nedir?
 • Bilinç, Bilinçaltı, Bilinç dışı nedir?
 • Terapist ve Danışan İlişkisi
 • Şifa nedir? Şifacılık nedir?
 • Hipnoz Uygulamaları
 • Kişisel Gelişimde Hipnoz ve Otohipnoz
 • Nefes ve hipnozdaki önemi
 • Kelimelerin ve imgelemenin gücü
 • Hipnozun iletişim ve etkileşimdeki önemi

2.Aşama Bilinçli Hipnoz İleri Teknikler ve Pratik Uygulamalar Seminerinde neler öğreneceksiniz?

2 günlük seminerdir. Sadece tıp doktorları, diş hekimleri, psikiyatristler, psikologlar, master ve terapistler içindir. Hipnoz ve Farkındalık 1.aşama seminerini almış olmak gereklidir. Kitapçık ve sertifika verilir.
Ücreti: €250

 • Hipnoz 1.Aşama Özet Bilgileri
 • Terapi Örnekleri
 • Metaforlarla Psikoterapi
 • Beyin Dalga Model Bilgileri
 • Bilinçli Zihnimiz
 • Zihin Kuralları
 • Dr. Milton H. Erickson’un Yaşam Öyküsü