Aile Sistem Dizimi

80’li yıllarda Bert Hellinger tarafından “Familien auf stellung” ismi ile ortaya çıkmıştır

Aile Dizimleri metodu, sorunu ele alınan bireyin güncel ya da kuşaklar boyu süregelen ve bireyin ait olduğu sistemin “temsili” olarak görüntülenmesine dayalı bir grup çalışmasıdır. Bireyin probleminin çözümüne yönelik olarak, bazı aile üyeleri “temsilciler” tarafından yansıtılır. Dizim çalışmaları sırasında seçilen temsilcilerin, temsil ettikleri kişinin ailesinin çekim alanına (kolektif bilinç alanı) girip, benzer patalojik davranışlar sergiledikleri gözlemlenmektedir. Bu method bireyin problemlerini gözleme dayalı olarak çözmesini sağlar.

Tüm dünyada etkin bir biçimde kullanılan bu uygulama, içinde bulunduğumuz sistemdeki en derin dinamiklere erişebileceğimiz bir süreçtir. Bu dinamiklere eğilmenin ardındaki amaç, hastalıklar, depresyon, endişe, korku, mutsuzluk, bağımlılıklar ve yalnızlık gibi yıkıcı yaşam unsurlarında kişilerin, gizli kalmış inanç kalıplarını ve bilinçaltındaki kimliklerini daha iyi anlamak ve açığa çıkarmaktır.

Aile / Sistem Dizim Terapileri iki şekilde uygulanabilir.

  1. Grup Dinamiğinde
  2. Bireysel

ÜCRET:

  • €150 (seans alan)
  • €50 (temsilcilik)